Jdi na obsah Jdi na menu
 


Canisterapie

30. 3. 2008

Canisterapeutické zkoušky

O canisterapeutických zkouškách

Vítejte v sekci věnované všem, kteří mají zájem o složení canisterapeutických zkoušek. Krok za krokem se tady dozvíte vše co je třeba a budete si moci hned vytisknout přihlášku. Pročtěte si, prosím, opravdu všechny níže uvedené stránky,    abychom předešli nejasnostem.

Canisterapeutické zkoušky pořádané Pomocnými tlapkami o.p.s. vycházejí z dlouholetých zkušeností americké společnosti Delta Society a jsou doplněny o specificky psí a specificky české disciplíny.

Zkušební řád Delta Society je koncipován pro jakékoli zvíře vhodné pro zooterapii ( tj. také kočky, králíky apod.) a rozdíly mezi zvířaty jsou v něm patřičně zohledněny. Tento zkušební řád byl sestaven na základě příspěvků více než 600 kvalifikovaných hodnotitelů zooterapeutických zkoušek. Náš, doplněný, zkušební řád byl také sjednocen se společností SVOPAP a schválen Úřadem kontroly ochrany zvířat (ÚKOZ ).

Canisterapeutické zkoušky konají v Třemošné v rámci víkendového semináře zaměřeného na předávání zkušeností a informací. Tento seminář je pro zkoušené nové týmy povinný (minimálně 3 přednášky) přesto je otevřen všem zájemcům, kapacita je ale omezená! Nezmeškejte tuto jedinečnou šanci se setkat s odborníky a vyměnit si zkušenosti s ostatními.

Jste už pár kroků od toho, abyste se stali canisterapeutickým týmem:

1.

Úplně nejdříve si pročtěte základní informace o cílech a smyslu canisterapeutických zkoušek.

2.

Při čtení Vás patrně napadaly otázky. Nejste první, takže tady jsou další informace formou otázek a odpovědí.

3.

Jestliže jste si již pozorně přečetli otázky a odpovědi týkající se canisterapeutických zkoušek a máte doma pejska, který odpovídá tomuto popisu - výborně! Tady je náš zkušební řád včetně ukázek jednotlivých disciplín - zkušební řád.

4.

Myslíte si, že to zvládnete? Jen tak dál! V propozicích najdete všechny potřebné informace, kontakty atd.

5.

Přihlášku si můžete rovnou vytisknout - kliknutím na příslušnou linku se Vám otevře nový dokument vhodný k tištění:
Přihláška ve formátu Word: prihlaska-2006.doc
Pokud nemáte po ruce tiskárnu, přihlášku si můžete pročíst zde a potom nás kontaktujte (kontakt viz propozice) a požádejte o přihlášku a my Vám ji zašleme.

6.

Na poště zaplaťte správní poplatek ve výši uvedené v propozicích a kopii útržku složenky včas odešlete spolu s vyplňenou přihláškou!

7.

Nezapomeňte, že pes musí být včas řádně očkován a některá očkování vyžadují několikatýdenní odstupy, takže si očkování pro jistotu předem rozvrhněte se svým veterinářem.
Těsně před akcí vezměte svého psa k veterináři na prohlídku a ujistěte se, že je zbaven vnitřních i vnějších parazitů, bez nemocí nebo jejich příznaků a nechte si také potvrdit bezinfekčnost (jako na výstavu).

8.

Přijeďte na zkoušky (co s sebou najdete také v propozicích) a "zlomte vaz"

Složením zkoušek jsme se přesvědčili, že Váš pejsek je vhodný pro canisterapeutické účely. Absolvováním otevřeného semináře, který následuje vždy po zkouškách (nebo v rámci celého víkendového semináře), budete mít také Vy jasnější představu o tom, co Vás při canisterapii čeká. S touto průpravou a trochou "selského rozumu" se můžete pustit do návštěvní činnosti, někdy také nazývané " společenská činnost".Těmito návštěvami můžete pozitivně působit především na psychické rozpoložení a kvalitu života klientů v různých zařízeních.

Pokud se budete chtít pustit do terapie fyzického rázu (např. práce s postiženými dětmi, uvolňování křečí apod.) budete potřebovat další vzdělávání, zejména co se týče typů postižení, metodiky canisterapie a jejich technik. Zkoušky a společenská činnost jsou v tomto případě prvotní průpravou.

Mezi tím vším se ve svém okolí můžete porozhlédnout po zařízeních (ústavy sociální péče, domovy důchodců, dětské domovy, hospicy, rehabilitační zařízení apod.), kde by mohli potřebovat canisterapeutické návštěvy. Najdete-li toto zařízení, vyžádejte si písemné potvrzení, že mají zájem o canisterapii a přislíbili spolupráci, takové potvrzení výrazně sníží Váš poplatek za zkoušky.

Obrazek

Obrazek

Obrazek

03.10.2007 20:55 - + Canisterapie - trvalý odkaz

Pomocné tlapky

Psí organizace

Život na čtyřech tlapkách

Pomocné tlapky: nejde jen o spojení dvou slov, ale o spojení lidí a spojení člověka se psem. Pomocné tlapky jsou obecně prospěšnou společností, která se zabývá chovem, převýchovou, výcvikem a předáváním asistenčních psů tělesně postiženým lidem. Lidem zejména částečně nebo zcela upoutaným na invalidním vozíku, ale i nevidomým, neslyšícím a lidem se záchvatovými onemocněními. Speciálně vycvičený pes je pro zdravotně postiženého člověka nejen věrným přítelem do nepohody, ale také neocenitelným pomocníkem v jeho každodenním životě.

Společnost je členem tří mezinárodních organizací (ADI, ADEu a IAADP), sdružujících poskytovatele asistenčních psů, dohlížejících na péči o klienty i na etické zacházení se psy, a členem DELTA SOCIETY, která je hlavní mezinárodní organizací v canisterapii. Společnost Pomocné tlapky od svého vzniku dodržuje přísná pravidla těchto organizací, tzn., že klade důraz na komplexní péči a individuální přístup ke každému klientovi a jeho rodině. Pomocné tlapky tak vytvořily během své činnosti již mnoho týmů klientů a jejich čtyřnohých pomocníků.
Asistenční psi mohou částečně nahradit službu osobních asistentů nebo rodinných příslušníků a snížit závislost tělesně postižených na jejich péči. Výrazně zvyšují samostatnost a sebevědomí postižených, umožňují jim aktivně a plnohodnotně se zapojit do běžného života a zlepšit navazování komunikace s okolím.

Jak pracují?


• Z chovu psů vybírají vhodné jedince pro předvýchovu a výcvik.
• Speciálně vycvičené psy zdarma předávají do dlouhodobého užívání zdravotně postiženým lidem. Obrazek

Komu psi pomáhají?


• Asistenční psi jsou určeni pro osoby částečně nebo zcela upoutané na invalidní vozík.
• Vodící psi jsou určeni pro nevidomé.
• Canisterapeutičtí psi, začínají poskytovat pomoc neslyšícím a v budoucnu snad i lidem se záchvatovými onemocněními.

Pomocné tlapky jsou v České republice vůbec první společností, která se touto problematikou zabývá komplexně. Klient absolvuje pohovory s odborníky, je proškolen, jak se má o psa starat, jak správně dávat povely, a je seznámen se vším, co život se psem obnáší... Až poté pro něj cvičitel připraví psa "na míru". Všichni společně prochází intenzivním secvičováním a na závěr absolvují mezinárodně uznávané testy. Samozřejmostí je i následná péče po předání psa klientovi. Společnost dále zabezpečuje pravidelné rekondice a další rozšiřování schopností psa. Všichni umístění asistenční psi u klientů zároveň plní pro své páníčky úlohu psů canisterapeutických.

Jak se ze štěňátka "rodí" zdatný pomocník?

Když se chovné fence narodí psí miminka, věnujeme jim maximální péči. Štěňátka vážíme, měříme, sledujeme a očkujeme, ale také hodně hladíme a mazlíme se s nimi. Každé zanedbání se později projeví. Klademe proto zvláštní důraz na péči v prenatálním období fenky a fázi těsně po narození štěňátek.V osmi týdnech je ale třeba pečlivě vybraná štěňátka odstavit, protože už potřebují něco jiného než jen maminku - potřebují kontakt s lidmi. Tady přichází na řadu adoptivní rodina. Naše štěňátka jsou předána dobrovolnému předvychovateli, který je bude mít u sebe, dokud nevyrostou natolik, aby se dala úspěšně cvičit - to je asi rok. Podle typu výcviku a vyspělosti jedince pak mladý pejsek absolvuje intenzivní minimálně půlroční výcvik (a bydlí několik měsíců) přímo u svého cvičitele. Ten musí nejdříve zjistit, co pejska nejvíce motivuje, jaká je jeho povaha a temperament. Pak pracuje právě s tím, co na pejska nejvíc platí. Z klientů na prvních místech v pořadníku pak vytipuje toho, ke kterému by se pejsek nejvíce hodil, a ten se pak cvičí pro klienta na míru.
Od poloviny výcviku se podle možností pejsek setkává se svým budoucím páníčkem. V předposlední části výcviku se koná minimálně týdenní secvičování na neutrální půdě bezbariérového domu Exodus v Třemošné. Klient a pes si na sebe přivykají, klient se učí se psem zacházet, pečovat o něj, dávat mu správné povely - a tak se pomalu začínají stávat "týmem pro život"". Pak je čekají závěrečné zkoušky, kterým říkáme maturita. Ty se odehrávají v souladu s mezinárodními standardy přímo v terénu i v domácnosti.
Po složení zkoušky odjíždí nový tým, ještě pod dohledem cvičitele, do svého domova, kde si pes přivyká na nové prostředí. Po tomto období se oba, již bez přítomnosti cvičitele, spolu sžívají. Toto období trvá až do slavnostní "promoce"", kde náš vychovatel společně se cvičitelem oficiálně předají svého čtyřnohého hrdinu novému majiteli...
A jediným lékem proti stesku předvychovatele i cvičitele je další štěně...

Tímto začátkem vše nekončí

Spolupráce Pomocných tlapek a klienta uvedeným postupem nekončí. Klient má nejen zajištěnou možnost dalších konzultací, kdykoli je potřebuje, ale musí také podávat pravidelné zprávy o soužití se psem a účastnit se pravidelného ověřování úrovně asistence. Tento pes teď se svým partnerem spolupracuje v týmu den co den, ale kolem osmého roku musí odejít "do důchodu"" a páníček si ho patrně ponechá jako domácího mazlíčka. Pomocné tlapky mu pak přednostně poskytnou nového psa - náhradníka.

O společnosti

Společnost také poskytuje vycvičené canisterapeutické psy dětským domovům, speciálním školám, ústavům sociální péče, sanatoriím a podobným zařízením k trvalému držení nebo k pravidelným návštěvám pod odborným vedením terapeutů. Snaží se rozšířit tuto službu všude tam, kde by byla přínosem a i proto pravidelně pořádají canisterapeutické zkoušky pro další zájemce.
V neposlední řadě je činnost Pomocných tlapek zaměřena na osvětu. V rámci práce s dětmi a mladými lidmi pořádáme besedy s praktickými ukázkami ve školách a na různých akcích tělesně postižených. Cílem těchto setkání je prohloubit soužití zdravých a handicapovaných lidí a přiblížit jim využití asistenčních psů pro integraci postižených osob do společnosti.

03.10.2007 20:54 - + Canisterapie - trvalý odkaz

Signální psi

Signální psi

Signální psi slouží především sluchově postiženým. Upozorňují je na důležité zvuky v jejich okolí:

zvonek u dveří

přicházející fax nebo telefon se čtecím zařízením

pláč dítěte

požární nebo jiný alarm

zvonící budík

zvukové signály kuchyňských zařízení

osobu volající jméno neslyšícího apod.

Nejnovějším typem signálních psů je "detektor chemikálií" pro osoby s extrémní přecitlivělostí na chemikálie v ovzduší. Takový člověk obvykle končí v nemocnici, pokud se v jeho okolí vyskytne chemikálie na kterou je přecitlivělý (parfémy, výpary barev, laků, ředidel, čistících prostředků běžně používaných v domácnostech apod.) Pro tyto osoby je téměř nemožné vycházet z domova ...dokud nemají svého čtyřnohého pomocníka s čichem mnohokrát citlivějším než je lidský.

Také existují signální psi pro postižené trpící častými záchvaty. Takový pes se buď naučí přivolávat pomoc z okolí nebo i poznávat přicházející záchvat. V USA už také vyvinuli speciální "psí" telefonní přístroj, na kterém umí psi "vytočit" předvolené číslo záchranné služby nebo člena rodiny.

Protože u signálních psů se nejedná o tak široké spektrum povelů jako u asistenčních psů a neočekává se podobná fyzická zdatnost, je ve světě zvykem používat k výcviku psy z útulků, kteří prokázali svoji spolehlivost a nadání. Jedná se často o menší plemena nebo křížence, kteří mohou postiženého upozorňovat fyzickým kontaktem.

03.10.2007 20:54 - + Canisterapie - trvalý odkaz

Vodící psi

Vodící psi

Psy vodící nevidomé nebo slabozraké jsme si zvykli vídat na ulicích i u nás. Jsou jejich nepostradatelnými společníky. První slepecký pes byl vycvičen už v roce 1928, ale různé případy psů pomáhajících postiženým jsou známy ještě dříve. Manželé Tomášů, kteří jsou hlavními cvičiteli pro Pomocné tlapky, na tuto tradici navazují. Už v roce 1989 založili svou "Rodinnou školu výcviku psů pro nevidomé a postižené" a s úspěchem od té doby vycvičili přes 50 vodících psů.

Úkolem psa pro nevidomého není jen vodění, jak by se mohlo na první pohled zdát. Takový pes umí například:

najít prázdné místo v tramvaji a přesně nevidomému ukázat, kam má dosednout

najít telefonní automat

projít stanicí až k nástupišti a zamezit pádu do kolejiště

bezpečně převést nevidomého přes křižovatku nebo

najít okénko na poště nebo na nádraží, kde se nevidomého někdo ujme.

Při tom všem se neuplatňují jen nacvičené povely, ale také tzv. "inteligentní neposlušnost" při které pes i opakovaně odmítne uposlechnout povelu, pokud považuje situaci za nebezpečnou (například nevejde do silnice pokud vidí přijíždějící auto, odmítne pokračovat v chůzi, stojí-li na okraji kolejiště apod.). Veškerý výcvik je proto založen především na rozvoji vrozené intuice.

03.10.2007 20:53 - + Canisterapie - trvalý odkaz

Asistenční psi

Asistenční psi pro tělesně postižené

Asistenční pes je buď souhrnný název pro psy pomáhající všem zdravotně potiženým nebo pro psy, jejichž úkolem je pomáhat tělesně postiženým (obvykle, ale ne výlučně, vozíčkářům). A o tom jsou tyto stránky.

S výcvikem psů pro tělesně postižené se začalo v 70. letech v USA a od té doby se velmi rozvinul. U nás se tento výcvik před rokem 2001 soustavně nedělal a je hlavním cílem Pomocných tlapek. Plně vycvičený asistenční pes dokáže v mnohých ohledech nahradit péči rodiny nebo pečovatelů. Nedokážete si to představit? Projděte si s námi následující seznam. Správně vycvičený asistenční pes pomáhá třeba takto:

rozsvěcení a zhasínání světel

 

 

 

přinesení určeného předmětu (např. telefon, vodítko, pošta ze schránky, noviny, léky, ovladač atd.) a předání správným způsobem (na klín, do určené ruky atd.)

sundavání ponožek či rukavic, svetru, bundy nebo i kalhot

rozepínání zipů u oblečení nebo tašek

otvírání pračky, vytahování prádla z pračky, podávání kolíčků

podávání spadlých předmětů (klíče, tužka, list papíru, drobné mince - cokoli postiženému upadne na zem)

otevírání a zavírání dveří všech typů

pouštění počítače

nošení batůžku s drobnostmi

pomoc při nakupování (předání peněženky pokladní)

pomoc při manipulaci s invalidním vozíkem (přitažení k posteli při přesedání, pomoc při zapadnutí do bláta nebo sněhu)

přivolání pomoci nebo přímá pomoc v případě ohrožení, kolize nebo spadnutí z invalidního vozíku

otevírání lednice, dvířek nebo zásuvek v domácnosti atd.

vrácení ruky na ovladač elektrického vozíku (mnoho postižených nedokáže zvednout ruku na opěradlo a ovladač bez pomoci)

přisunutí nohou na stupačky vozíku nebo natažení spazmatických nohou

zvednutí poklesnuté hlavy (u postižených se zesláblým krčním svalstvem hrozí v takovém případě i udušení)

předání napsané zprávy nebo určeného předmětu druhé osobě v jiné místnosti domu ...a mnoho dalšího

Někteří asistenční psi jsou také speciálně vycvičeni pro pomoc s udržováním rovnováhy u postižených, kteří užívají hole nebo chodítka a pro něž je jinak tak jednoduchá záležitost jako dostat se po koupeli z vany nepřekonatelnou překážkou. Proto můžete na ulici potkat asistenční psi, kteří doprovázejí nejen postižené na vozíku, ale také postižené, kteří chodí.

Také nemusíte na první pohled vidět některé příjemné "vedlejší efekty", které pro postiženého člověka znamenají mnoho. Především partnerství se psem a vytržení ze samoty je pro mnohé postižené skutečným impulzem ke změně životního stylu. Psi jsou zaručenými ledoborci při navazování kontaktu s okolím, zvyšují nejen samostatnost, ale také sebevědomí postižených. U mnohých se zlepšení psychického stavu následně projeví i ve zlepšení fyzickém (zaznamenali jsme např. nárůst hmotnosti u postižených s atrofií svalů, zlepšení pohyblivosti při hrách se psem apod.)

Mnozí naši klienti navíc používají canisterapeutické techniky jako polohování ke zlepšení krevního oběhu a uvolnění křečí svalstva. Při této formě canisterapie se využívá tělesné teploty psa, která je přibližně o stupeň vyšší než u lidí. Dochází proto k pozvolnému prohřátí stvalstva, které je pro pacienta mnohem přijatelnější než například prohřívání nedokrvených částí těla pomocí nahřívacích lahví. Následné cvičení nebo rehabilitace jsou po uvolnění svalstva mnohem účinnější a pro postiženého příjemnější. Tato forma terapie dokázala například u jedné naší klientky, odbourat nutnost opakované a dlouhodobé hospitalizace.

Rozsah výcviku se vždy řídí schopnostmi psa a potřebami postiženého. Při hledání vhodného týmu - klienta a psa - se proto přihlíží na rozsah postižení klienta, jeho životní styl, záliby, potřeby a povahu, u psa pak na míru schopností, fyzickou zdatnost a povahové vlastnosti. Pomocné tlapky tedy zajišťují "výcvik šitý na míru" - jak klienta, tak psa. Rozsah povelů, které naši psi zvládají plně odpovídá světovým normám a mnohé z nich převyšuje.

Obrazek

03.10.2007 20:52 - + Canisterapie - trvalý odkaz

Cíle canisterapie

Rozvoj citových schopností

1) hlazení psa, mazlení se s ním, tj. uspokojování potřeby něžnosti

2) povídání klienta s terapeutem, při němž zjišťuje, že i pes může být smutný, veselý, nemocný a pokud se o něj bude dobře starat a bude ho mít rád, bude mu pes dobrým kamarádem

3) terapeut se snaží navázat komunikaci klienta se psem, aby snížil jeho nesmělost a uzavřenost a podpořil spontánnost projevu ve vztahu k jiným osobám

4) v případě použití malého psa se rozvíjí u zejména u dítěte ochranitelské a pečovatelské postoje, použije-li se velký pes, dítě získá pocit bezpečí

5) při poznávání nových věcí ve společnosti zvířete, dochází k odbourávání neopodstatněného strachu a odvedení pozornosti od vlastních potíží klienta

6) při použití skupinové terapie má klient ve "svém" psovi spojence pro zvládnutí komunikace a chování v kolektivu

Rozvoj rozumových schopností

1) dítě získává zájem o určité aktivity prostřednictvím cílené hry a plněním úkolů, čímž se zvyšuje doba soustředění na danou činnost

2) pozorování chování psa a jeho stavby těla se rozvíjí u dítěte pozorovací schopnosti i správné návyky chování ke zvířatům i lidem

3) prostřednictvím různých pomůcek a zadáváním úkolů klienta psovi se zlepšují komunikační dovednosti, rozšiřuje se slovní zásoba a vyjadřovací schopnosti

4) krmení psa či jiné situace, kdy je potřeba psa nevyrušovat, se využívají k nácviku sebeovládání

5) pro autisty je srozumitelný kontakt se zvířetem, které komunikuje jednoduše a jednoznačně a proto zde pes plní roli prostředníka v komunikaci s lidmi

Rozvoj pohybových schopností

1) formou různých společných her se zvyšuje u klientů motivace k pohybu i jejich pohybové schopnosti, rozvíjí se hrubá i jemná motorika, ve společnosti psa se klienti učí vhodně relaxovat.

03.10.2007 20:48 - + Canisterapie - trvalý odkaz

Hodnocení

HODNOCENÍ

1) Ze zkoušky bude vyloučen každý pes, který projeví jakoukoliv agresivitu na lidi a jiné psy.

2) Známku se snižuje bázlivost a neochota vykonávat povely.

3) Pes, který u kterékoli disciplíny obdrží nulu (0) bodů , nemůže úspěšně absolvovat CT zkoušky

ZPŮSOB BODOVÁNÍ

1) Prémie: 5 prémiových bodů je možno získat za výjimečný výkon (sehranost týmu, velice přátelská povaha psa apod.)

2) Výkon ujednotlivých disciplín se se hodnotí body:
5 bodů = 100% výkon
3 body = výkon s nedostatky
0 bodů = nevykonal nebo se projevil nežádoucím způsobem (např. agresivně)

3) Celkové hodnocení:
70-59 bodů = splněny podmínky CT týmu, vydává se certifikát CT týmu na 1 rok. Po uplynutí této doby je nutno CT zkoušku opakovat.

58-55 bodů = podmíněné absolvování, vydává se certifikát na 6 měsíců, canisterapii může tým provádět pouze v doporučených zařízeních (např. kluby seniorů)
54 a méně bodů = nesplněny podmínky CT týmu, s možností opakovat zkoušku v nejbližším termínu TOPlist

03.10.2007 20:46 - + Canisterapie - trvalý odkaz

Když chcete dělat canisterapii

ZKUŠEBNÍ ŘÁD CANISTERAPEUTICKÝCH ZKOUŠEK POŘÁDANÝCH SPOLEČNOSTÍ POMOCNÉ TLAPKY o.p.s.

POPIS DISCIPLÍN


1)Povaha
Majitelé psů spolu hovoří, podávají si ruce, hlasitě se baví. Psi jsou volně puštěni nebo na vodítku. Rozhodčí postupně pohladí všechny psy.
Hodnotí se: chování psa


2) Kontakt s jinými zvířaty
Pes přijde do kontaktu s kočkou, králíkem nebo morčetem v kleci. Pes nesmí mít snahu útočit, ublížit.
Hodnotí se: reakce psa


3) Kontakt psovoda se psem
Psovod pustí psa z vodítka, po chvilce psa přivolá, dá mu povel sednout, lehnout, položí ho na bok.
Hodnotí se: ochota psa nechat se sebou manipulovat


4) Chůze na vodítku a reakce na cizí osobu
Psovod vede psa na vodítku. Po chvilce přistoupí asistent a odvádí psa od psovoda.
Hodnotí se: ochota psa jít s cizí osobou


5) Reakce psa na hlazení
Pes sedí nebo leží a je česán různými hřebeny, potom je hlazen na různých částech těla. Je také hlazen neopatrně (popotáhnutí za ucho, ocas apod.) a několika osobami najednou za účelem simulace neobratnosti postižených klientů nebo dětí.
Hodnotí se: trpělivost a reakce psa


6) Omezující hlazení
Pes dokáže, že toleruje omezování pohybu. Asistent psa pevně obejme, přidá se i rozhodčí.
Hodnotí se: trpělivost psa


7) Celková prohlídka psa
Provede se prohlídka jako u veterináře.
Hodnotí se: reakce psa


8) Reakce na hluk a rušivé podněty
Psovod se psem na vodítku se přiblíží k hloučku hlučných, gestikulujících lidí, budou se snažit projít hloučkem, někomu upadnou berle, jinému taška s plechovkami?
Hodnotí se: reakce psa na hluk a nečekané podněty


9) Reakce na invalidní vozík a kulhající osobu s berlemi
Pes na vodítku se psovodem se míjí s osobou o berlích a pak okolo nich projede člověk na vozíku, zastaví a promluví na tým, pohladí psa.
Hodnotí se: reakce psa a ochota k mazlení


10) Podávání jídla a pamlsku
Psovod nabídne pejskovi misku s jídlem, když pes jí, rukou mu sáhne do jídla nejdříve psovod, potom asistent. Nakonec rozhodčí nabídne psovi pamlsek, který si pes nemusí vzít.
Hodnotí se: reakce psa na odebírání jídla a opatrnost vzetí pamlsku


11) Vzrušivost psa
Psovod psa rozdovádí aportem hračkou nebo běháním, na pokyn rozhodčího psovod psa musí uklidnit. Povel může opakovat maximálně 3x.
Hodnotí se: rychlost uklidnění


12) Přátelskost a společenskost
Sleduje se v průběhu celé CT zkoušky
Hodnotí se: nálada a vstřícnost psa


13) Týmová práce
Sleduje se v průběhu celé CT zkoušky. Sleduje se sehranost týmu, chování psovoda k psovi, jak psa chválí nebo zdali jej netrestá.
Hodnotí se: týmová práce